Olimex LPC2294 dan LPC1769

Olimex LPC2294 dan LPC1769

Sedang mengutak-ngatik board Olimex LPC2294 dan LPCXpresso LPC1769

Comments

So beautiful...

Electronic circuit is so beautiful...it's a piece of artworks :D

-Giovanni S-

Rangkaian elektronika itu

Rangkaian elektronika itu indah dilihat kalau yang mendesain PCBnya punya rasa seni :)
Kalau tidak ya penampilannya berantakan juga