Pikirkan keselamatan anda sebelum mengambil tindakan apapun

Pikirkan keselamatan anda sebelum mengambil tindakan apapun

Pikirkan keselamatan anda sebelum mengambil tindakan apapun